آقای چه

چ .همان چراغ قرمزی که بسیاری -بی توجه- از او رد شدند

آقای چه

چ .همان چراغ قرمزی که بسیاری -بی توجه- از او رد شدند

چ...
چراغ قرمزی که نباید ازش رد شد.
پس از ما رد نشین و یه مقداری از روز رو پشت چراغ ما بمونین.
باشد که اینجا موندن شما،حرکت رو برای دیگران هم راحت کنه:)

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

یک باید

با هر غریبه ای جوری محبت آمیز رفتار کن انگار که عیسا است در لباس مبدل"دیوید سداریس - مادر بزرگتو از این جا ببر"

معلول

به خاطر اشتباه پدر و مادرت به این روز افتادی ولی حالا پدر و مادرت از تو رو گردونن!هرچند این "نداشتن" وارث زندگی های پیشین توئه،اما این توجیهی نیست برای این که به تو کمک نکنم.من انسانم...و البته تو هم انسانی.شاید روزی در زندگی های گذشته مون اوضاع برعکس بوده.شاید من معلول بودم و تو سالم.بعید نیست که به من کمک می کردی.پس حالا منم باید وظیفمو انجام بدم و بهت کمک کنم.باید...

  • ۱
  • ۰

آفتاب در خانه ی ما

در خانه ی ما زمان طلوع آفتاب به او بستگی دارد

آن گاه که نیمه شب بیدار می شود و به من سر می زند

لبخند می زند

و خورشید طلوع می کند...

در خانه ی ما گاهی ساعت دو صبح - در اوج تاریکی - آفتاب می زند

آن هم به وقت3:30GMT!!!!!

"به مادرم"

  • آقای چه