آقای چه

چ .همان چراغ قرمزی که بسیاری -بی توجه- از او رد شدند

آقای چه

چ .همان چراغ قرمزی که بسیاری -بی توجه- از او رد شدند

چ...
چراغ قرمزی که نباید ازش رد شد.
پس از ما رد نشین و یه مقداری از روز رو پشت چراغ ما بمونین.
باشد که اینجا موندن شما،حرکت رو برای دیگران هم راحت کنه:)

۱ مطلب با موضوع «چند خطی» ثبت شده است

  • ۱
  • ۰

آفتاب در خانه ی ما

در خانه ی ما زمان طلوع آفتاب به او بستگی دارد

آن گاه که نیمه شب بیدار می شود و به من سر می زند

لبخند می زند

و خورشید طلوع می کند...

در خانه ی ما گاهی ساعت دو صبح - در اوج تاریکی - آفتاب می زند

آن هم به وقت3:30GMT!!!!!

"به مادرم"

  • آقای چه